Home Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst voltrekt zich altijd tussen een werkgever en werknemer die met elkaar een mondeling of schriftelijk overeengekomen arbeidscontract aangaan, waarin alle afspraken staan vermeld. Het isten alle tijden verstandig om de overeengekomen afspraken schriftelijk vast te leggen. In het algemeen wordt de werknemer in loondienstdaarin verplicht gesteld persoonlijke arbeid te verrichten, terwijl de werkgever verplicht wordt om salaris uit te keren.