Home Commanditaire Vennootschap (CV)

Commanditaire Vennootschap (CV)

Bij de oprichting van een onderneming bestaat de mogelijkheid om een Vennootschap onder Firma te beginnen zonder dat u daar veel kapitaal voor hoeft in te leggen. Met een CV kunt u een geldschieter zoeken die als stille vennoot, ook wel commanditaire vennoot genoemd, voor u optreedt. Bij de oprichting van een CV wordt u dan beherend vennoot en daarmee zelfstandig ondernemer. De beherend vennoot doet in dat geval het dagelijkse bestuur, terwijl de stille vennoten louter financieel zijn betrokken. De beherend vennoot kan met zijn privé vermogen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schulden, of reeds openstaande schulden bij toetreding in een bestaande CV. De stille vennoten kunnen louter hun investeringen kwijtraken, zolang de stille vennoot zich niet als een beherend vennoot gedraagt. 

Een CV kan worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, het zogenoemde CV-contract. Hierin wordt bepaald wie de beherende en stille vennoten zijn met ieder zijn inbreng, de winst- en verliesverdeling en de ontbinding van de CV. Bij een ontbinding van de CV worden de winsten op basis van de winstaandelen van de vennoten uitbetaald, en bij ontstane schulden dienen alleen de beherende vennoten bij te betalen. Zodra er overeenstemming is bereikt over de CV, dan kan deze worden ingeschreven bij de KVK. Hierbij worden de gemaakte afspraken uiteraard niet openbaar gemaakt.

Als beherend vennoot wordt er inkomstenbelasting geheven over het aandeel van de winst, en heeft u als ondernemer recht op de ondernemersaftrek en de fiscaal gunstige oudedagsvoorziening. Een stille vennoot geniet alleen maar belastingvoordeel voor investeringen. Als beherend vennoot zult u zelf aanvullend pensioen dienen te verzorgen, alsook een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In dit opzicht gelden dezelfde regels als voor een VOF.