Home Concern verrekeningovereenkomst

Concern verrekeningovereenkomst

Beschrijving

Ondernemingen die werken vanuit een concernstructuur waaraan meerdere bv’s zijn verbonden, vormt een groep van vennootschappen. Deze bv’s hebben doorgaans ook binnen het concern rekening-courant en andere vorderingen bij elkaar uitstaan. In het geval van een mogelijk faillissement staan er meestal meerdere vorderingen uit op andere groepsmaatschappijen. Deze vorderingen kunnen tussen de bv’s weggestreept worden tegen elkaar zonder dat deze vorderingen opeisbaar hoeven te zijn. Alleen hiervoor dient wel een overeenkomst van tevoren over te zijn afgesloten.

Indien er een verrekeningsovereenkomst ontbreekt, dan kan er op een vordering van de failliete bv op een andere bv in de groepsmaatschappij geen verrekening worden toegepast. Verschillende bv’s hebben vaak vorderingen op de failliete bv, die in de meeste gevallen niet de financiële mogelijkheden heeft om de vorderingen volledig te betalen. Uiteindelijk zal het verrekenen dan uiteindelijk uitkomen op een grote kostenpost.

De concern verrekeningsovereenkomst kan dit voorkomen doordat het de mogelijkheid biedt om op groepsniveau alle schulden en vorderingen tegen elkaar weg te strepen. Deze overeenkomst kan op dit moment ook tegen een curator worden ingeroepen in het geval dat deze in een vroeg stadium is afgesloten. Indien de overeenkomst tot stand komt na het ontstaan van betalingsproblemen bij een van de bv’s, dan ontstaat er een risico dat de curator de overeenkomst weet te vernietigen. 

  • Geleverd in WORD en PDF formaten (.Docx, .pdf)
  • Opgesteld door GVN Adviseurs
  • Kant en klaar, alleen nog enkele velden invullen
  • Juridisch 100% correct