Home Schenking

Schenking

Een schenking komt neer op een overeenkomst waarin de schenker een deel van haar eigen vermogen aan een andere partij, de begiftigde geeft. Indien de begiftigde de gift nog niet heeft ontvangen, noch wanneer deze hier (nog) geen aanspraak op kan maken, dan wordt de overeenkomst niet beschouwd als een schenking. Een schenking dient daarom altijd te worden aanvaard door diegene die de gift krijgt aangeboden.