Home Zekerheden

Zekerheden

Wanneer u over wilt gaan tot het sluiten van een kredietovereenkomst met een bank of met uw BV, dan worden daarvoor zekerheden gevraagd. Dat zijn rechten waarmee de bank of BV extra beschermd is wanneer een normale kredietaflossing niet langer kan plaatsvinden. In dat geval zal het krediet worden opgezegd en kan er aanspraak worden gemaakt op deze zekerheden waarmee het verlies voor de bank of de BV kan worden beperkt. Het onderpand dient tenminste even hoog te zijn als de totale lening. Indien de waarde van het onderpand komt te dalen, is het gebruikelijk dat er aanvullende zekerheden dienen te worden ingebracht.

Zekerheden kunnen bestaan uit zakelijke zekerheden, zoals pandrecht en hypotheekrecht, en persoonlijke zekerheden, zoals borgtocht en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zakelijke rechten geven de bank of BV voorrang op de opbrengst van verkochte goederen die als zekerheid hebben geboden in de overeenkomst. Bij een persoonlijke zekerheid kan de ondernemer in privé aansprakelijk worden gesteld voor de schuld van de kredietnemer. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook de partner van de ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor de lening.